Συλλογή IV


L'enfant dans moi.


"But everyone disappears, no matter who loves them."

Δεν υπάρχουν σχόλια: