Ο Αυτοπροσδιορισμός Της.

Εκείνη και η φύση. Η ζωή. Το άσπρο και το μαύρο.
Η σιωπή. Τα μάτια. Ο χρόνος. Το δέρμα. Η αντίθεση.
Η ψυχή και το σώμα. Η απλότητα. Η ηρεμία και η δύναμη.
Το βάθος. Τα πουλιά. Η ακινησία. Η καθήλωση.
Τα σύμβολα. Το μετα-φυσικό. Η συμμετρία.

Graciela Iturbide

Δεν υπάρχουν σχόλια: