Συλλογή V

"My blood is alive with many voices
telling me I am made of longing."
— R.M. Rilke

Δεν υπάρχουν σχόλια: