Η Πόλις.


Είπες· «Θα πάγω σ' άλλη γή, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα,
Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή.
Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή·
κ' είν' η καρδιά μου -- σαν νεκρός -- θαμένη.
Ο νους μου ως πότε μες στον μαρασμό αυτόν θα μένει.
Οπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω
ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ,
που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα».

You said, "I will go to another land, I will go to another sea.
Another city will be found, better than this.
Every effort of mine is condemned by fate;
and my heart is -- like a corpse -- buried.
How long in this wasteland will my mind remain.
Wherever I turn my eyes, wherever I may look
I see the black ruins of my life here,
where I spent so many years and ruined and wasted."

Constantine P. Cavafy (1910)

Η σύγκρουση.

Η εποχή της υπο-δήλωσης λοιπόν έφτασε και αρχίζω να τη νιώθω παντού γύρω μου.

Ας μην ξεχάσουμε ποτέ ξανά, να συγκρουόμαστε. Ας είμαστε ικανοί να εκφράζουμε θυμό και λύπη, να δηλώνουμε τους εαυτούς μας καθαρά, όχι κερδοσκοπικά, μα χάριν της δήλωσης καθ' εαυτής. Όχι επιθετικά μα υγιή, όχι περιορισμένα μα καθολικά, να γίνεται σαν μια εν γένει φυσική διαδικασία: η αντιπαράθεση.


image:Jeff Foott