Η Πόλις.


Είπες· «Θα πάγω σ' άλλη γή, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα,
Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή.
Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή·
κ' είν' η καρδιά μου -- σαν νεκρός -- θαμένη.
Ο νους μου ως πότε μες στον μαρασμό αυτόν θα μένει.
Οπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω
ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ,
που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα».

You said, "I will go to another land, I will go to another sea.
Another city will be found, better than this.
Every effort of mine is condemned by fate;
and my heart is -- like a corpse -- buried.
How long in this wasteland will my mind remain.
Wherever I turn my eyes, wherever I may look
I see the black ruins of my life here,
where I spent so many years and ruined and wasted."

Constantine P. Cavafy (1910)

2 σχόλια:

Orion είπε...

"Κ' επίσης μ'έφερε στα μάτια εμπρός
δρόμους που τώρα έγιναν αγνώριστοι ,
κέντρα γεμάτα κίνησι που τέλεψαν ,
και θέατρα και καφενεία που ήσαν μια φορά...

..Δώδεκα και μισή.Πως πέρασεν η ώρα.
Δώδεκα και μισή.Πως πέρασαν τα χρόνια."

"Απ' τες εννιά"

Danae Laz είπε...

αυτό το "που ήσαν μια φορά",πως θα μας ακολουθεί πάντα.πως.