φεῦ.Σε κάποιους ανθρώπους αρκούν απλά δυο μέρες, μια νύχτα ή απλά ένα φιλί. Εγώ ήθελα πάντα τη ζωή μέσα στο χρόνο, το γέμισμα και τη φθορά που έρχονται μέσα του και την ολοκλήρωση, καθώς τα πράγματα πρέπει να τελειώνουν για να ξεκινούν ξανά. Κάποιοι όμως μπορούν και γεμίζουν με άλλα, διαφορετικά και κείνες οι λίγες ώρες είναι μονάχα ένα συμπλήρωμα, ένα παιχνίδι, μια μικρή φυγή που φοβάται να γίνει μεγάλη. Ναι, αλήθεια, κάθε λεπτό του μαζί μου ήταν μια μικρή, μετριοπαθής φυγή που φοβόταν να γίνει μεγάλη.