"κι ένας Θεός"

"Prima vista" σημαίνει "με την πρώτη ματιά". Είναι η ματιά που ξυπνάει το φαντασιακό, ανοίγει και μαζί ίδια κάθε συναισθηματική ανάγκη πλάθει γραμμή με γραμμή την εικόνα του Άλλου.
Έτσι γίνεται εκείνος πρόσωπο μυθικό, στέκεται πάνω σ'ένα ψηλό βάθρο και ο "ποθών" με τα μάτια κολλημένα ψηλά μένει να σκέφτεται αμέτρητες θυσίες που θα τους φέρουν πιο κοντά. Ευσεβείς τελετουργίες με αίμα, μύρα, βότανα και χορούς- πόσο ανθρώπινη τελικά η δημιουργία θεών.
Antonio Canova- Venere e Adone

"Every person has their own Nature"

Every person has their own Nature and everyone hides a small forest inside.
This is why the weather affects us so strongly,
this is why we bloom near water,
this is why our skin smells lovely near mountains,
this is why in spring, we are not afraid of winters.